Lagen GDPR

Med anledning av den nya lagen GDPR delar vi viktig information:
Lagen finns främst för att skydda din identitet bättre, så i detta ärende samt att vi, med flytten till nya lokalen på Kungsgtan 11, kommer börja använda ett nytt bokningssystem (samma som idrottskliniken) kommer vi behöva att DU SOM VILL VARA KVAR SOM KUND/ELEV I VÅRT SYSTEM MAILAR EN BEKRÄFTELSE TILL OSS MED FÖLJANDE UPPGIFTER SENAST DEN 25 MAJ:
*namn
*adress
*mail
*telefon
*personnummer

Maila till linda@vedayoga.se. Då kommer vi kunna föra över dina uppgifter & ev klippkort till det nya bokningssystemet smidigt för både dej och oss 🙂
OBS: Hör du INTE av dig innan 25/5 med dessa uppgifter kommer du/dina kort försvinna ur våra system.

PS I den nya lokalen kommer du att behöva en ”tag” för att komma in, denna kan du som befintlig Vedaelev kunna hämta ut GRATIS from 8 juni tom 12 augusti hos oss i våra nya lokaler på Kungsgatan 11 (efter 12/8 detta kostar tag’en 100:-)

MISSA NU HELLER INTE VÅRT SOMMARKORT! Yoga loss hur mycket du vill på alla våra öppna klasser tom 27/6 (yes, alltså även i våra nya lokaler!!) för 1350:-

Vi ses!

Nedan ett utdrag om GDPR från Visma SPCS hemsida, du kan läsa mer om GDPR här:
https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/sakerhet/vad-ar-gdpr
Vadan denna uppståndelse?
Den 25 maj 2018 händer det. Den nya lagen om personuppgifter, General Data Protection Regulation (GDPR), eller Dataskyddsförordningen på svenska, träder i kraft. Förordningen är gemensam för EU/EES, så de skillnader som finns mellan länderna idag kommer att försvinna nästan helt. Detta innebär att samma spelregler gäller på den inre marknaden – en fördel för företagen i Europa. En annan fördel är att vi som individer blir bättre skyddade. Idag är uppgifter om oss och våra intressen en handelsvara på ett sätt som inte lagstiftarna förutsåg på 90-talet. Den nya lagen tar hänsyn till den snabba teknikutvecklingen sedan den nuvarande Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998.
Syftet: Värna om vårt privatliv

”Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.” – Artikel 12, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna