Här kan du få djupare förklaring kring våra olika yogaklasser. Du behöver inte binda dig till en viss tid i veckan utan kan yoga hos oss med klippkort eller månadskort för mer regelbundenhet. Är du inte medlem sedan tidigare får du prova en hel vecka gratis!

Villl du vara med på våra yogaklasser, fast hemifrån?
I slutet av varje månad startar vi en ny omgång av Veda Online Medlem. I denna grupp ingår förinspelade yogaklasser, live zoomyoga x2, inlogg till en sluten facebookgrupp med pepp och yogatips. Maila linda@vedayoga.se för mer info.

YOGA FÖR ENERGI & RÖRLIGHET
Ashtanga yoga
Dynamisk, värmande & flödande yoga där ställningarna är sammansatta i sekvenser. Sekvenserna följs likadant i hela världen och vi följer traditionen genom att länka samman rörelse, andning och inre fokus.
Ashtanga grunder & andning
Grundläggande yogaställningar & andningstekniker för dig som är ny och vill lära dig grunderna eller dig som vill fördjupa din praktik genom att hitta nya vägar till bekanta positioner.
Garuda yoga
Här får du utmana din koordination, rörlighet och styrka. Vi använder ibland redskap som tex yogablock för att stärka, ge balans och förlänga kroppen.
Space M yoga
Smarta sekvenser av yogaställningar som utmanar din balans och kontakt med kroppens olika delar. Även här används ibland block som redskap.
Vinyasa yoga
Flödande yogasekvenser som ger skön värme i kroppen. Vi varierar sekvenserna för att upptäcka nya sätt till rörelse och balans.

Mindfully Move
Flödande, dynamisk yoga som ger dig djupare kontakt med din inre grace. Vi yogar med musik som inspiration att röra oss medvetet med fokus & flow.
Yoga med boll
Spännande yogaövningar med en stor pilatesboll.  Vi övar på att skapa närvaro, kraft och balans. Klassen kan även innehålla andra redskap som: gummiband, block och gliders. Redskapen kan  hjälpa dig hitta aktiviering och kraft i vissa ställningar och stöd och tyngd i andra.

YOGA FÖR VILA & ÅTERHÄMTNING– avslutas med andningsövning och avslappning.
Yoga för ro
Lugn yoga där tempot är långsamt & mjukt och övningarna enkla att hänga med i.
Yin yoga
Sittande och liggande håller vi ställningarna längre för att hitta djup vila & återhämtning, som en passiv stretch och skön avslappning.
Yin yoga restorative
Återhämtande yoga med redskap som kuddar och block som kan ge kroppen avlastning och avslappning. Positionerna hålls mellan 10-20 min och varma, bekväma kläder rekommenderas.
Morgonyoga
Övningar anpassade för stela morgonkroppar. Vi varvar dynamisk, flödande yoga med mer stilla och lugn.
Fullmåneyoga
Meditativa rörelsesekvenser vid tiden för fullmåne. Avslutas med meditation och andning.