Lagen GDPR

Med anledning av den nya lagen GDPR delar vi viktig information: Lagen finns främst för att skydda din identitet bättre, så i detta ärende samt att vi, med flytten till nya lokalen på Kungsgtan 11, kommer börja använda ett nytt bokningssystem (samma som idrottskliniken) kommer vi behöva att DU SOM VILL VARA KVAR SOM KUND/ELEV